Nyheter

10.09.2013 09:52 Ålder: 8 År

Framgångsrikt miljöarbete i landstingen

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Landstingen gör flera framsteg i sina arbeten för minskad miljöpåverkan. Det visar nya jämförelser från SKL.

För andra gången publiceras nu en rapport med nationella miljönyckeltal för landstingen. Rapporten visar bland annat att landstingen totalt sett minskar sin energianvändning i lokaler, att det blir vanligare att kollektivtrafik körs med förnybara drivmedel och att de livsmedel som landstingen köper in i större utsträckning är ekologiska.
 
Utvecklingen är dock inte entydig, skillnaderna mellan landstingen är stora. Jämförelserna visar att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Det är också syftet med jämförelserna - landstingen ska kunna lära av varandra.

Läs mer på SKLs hemsida Framgångsrikt miljöarbete i landstingen.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .