Nyheter

08.06.2013 09:20 Ålder: 9 År

Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Fler bygg- och rivningsprojekt behöver minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre. Det är syftet med den tillsynskampanj som Naturvårdsverket och Boverket startat och ska driva under 2013.

Byggnadsinspektörer och miljöinspektörer ska få mer kunskap och konkreta tillsynsverktyg genom tillsynskampanjen så att byggherrarna minskar mängden avfall, återanvänder mer material och sorterar avfallet bättre.

Tillsynskampanjen består av seminarier och ett samverkansforum där goda exempel från olika myndigheter samlas.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall.


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .