Nyheter

07.06.2013 12:14 Ålder: 9 År

Antibiotikaresistenta bakterier i råvattenprover

Kategori: FMH Aktuellt

Antibiotikaresistenta bakterier är spridda i miljön. Det visar en studie av råvatten från svenska vattenverk som genomförts av Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Råvatten vid två av de fem medverkande vattenverken innehöll antibiotikaresistenta bakterier vid upprepade provtagningstillfällen.

Under 2012 togs 98 prov på råvatten vid fem vattenverk. Antibiotika resistenta ESBL-bildande E. coli-bakterier, som är motståndskraftig mot flera antibiotika, hittades i totalt 27 råvattenprov. 

Källa: Livsmedelsverket


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .