Nyheter

14.05.2013 16:02 Ålder: 9 År

Många dricksvattentäkter saknar skydd

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Svenskt Vatten har gjort en nationell genomgång av skyddet av dricksvatten.  Genomgången visade att dricksvattnet har ett svagt skydd.

Syftet var att kartlägga situationen i landet och få en bild av varför arbetet med att skydda dricksvattentäkter går så trögt. Kartläggningen visar att över 1 miljon konsumenter får sitt dricksvatten från vattentäkter som helt saknar skydd och över 4 miljoner från vattentäkter med ett delvis föråldrat och omodernt skydd.

Den vanligaste orsaken tillfrågade kommuner angivit är att "Länsstyrelsen inte prioriterar handläggning av vattenskyddsområden". Det näst vanligaste svaret var att: "Det finns för stort motstånd från medborgare och/eller intressegrupper".

Läs mer på Svenskt Vattens hemsida Många konsumenters dricksvatten saknar skydd!


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .