Nyheter

07.05.2013 16:45 Ålder: 9 År

Naturvårdsverket avråder från generella förbud mot biltvätt

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Sandra Häkkinen

Det är enligt Naturvårdsverket inte möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Ett förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är också tveksamt. Det är bättre att motivera bilägarna att välja ett mindre miljöskadligt alternativ med hjälp av information.

Naturvårdsverket bedömer att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud enligt miljöbalken, däremot kan man i enskilda fall besluta om förelägganden och förbud eftersom det är det olagligt att förorena mark, vatten och luft. Det är alltså möjligt att förbjuda en enskild bilägare att tvätta bilen på gatan. Men det kan vara svårt att visa att det är tillräckligt allvarligt.

Många kommuner har infört förbud för biltvätt på gatan i sina lokala hälsoskyddsföreskrifter. De stödjer sig på 40 § om skydd för ytvattentäkter och grundvattentäkter i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Men Naturvårdsverket anser det högst tveksamt att en kommun i sina föreskrifter skulle kunna behandla hela kommunen som "skyddsområde" för vattentäkt. 
Naturvårdsverket förespråkar istället informationskampanjer och att ha bra information om biltvätt på sina webbplatser.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Går det att förbjuda biltvätt på gatan?


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .