Nyheter

26.03.2013 00:00 Ålder: 9 År

Nytt handläggarstöd om miljökvalitetsnormer i vatten

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Kristina Rehn

Projektgruppen Tillsyn MKN Vatten inom Miljösamverkan Sverige har skapat ett webbaserat handläggarstöd som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten blir en naturlig del arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Stödet ska underlätta för handläggare som arbetar med vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet att hantera en inkludering av miljökvalitetsnormer i arbetet, något som är relativt nytt för de flesta miljöhandläggare på länsstyrelserna.

Förutom det övergripande målet hoppas även projektgruppen att handläggarstödet ska bidra till ökade möjligheter för kunskapsöverföring och samsyn mellan länsstyrelserna.

 

Källa: Miljösamverkan Sverige 


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .