Nyheter

15-09-2015 EU-dom ger bättre information om farliga kemikalier

Ett beslut i EU-domstolen innebär att Sverige får stöd för en strikt tolkning av Reach beträffande information om kemikalier i varor.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

06-07-2015 Få nya jobb inom miljösektorn

År 2013 arbetade drygt 72 000 personer inom miljösektorn. Det är en ökning med 13,6 procent jämfört med tio år tidigare, visar siffror från SCB. Ökningen pågick fram till 2008, sedan har dock utvecklingen stannat av.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-07-2015 27 procent ekologiskt i offentlig sektor

Ekologiska produkter används alt mer i den offentliga sektorn. Under 2014 nåddes det nationella inriktningsmålet på 25 procent ekologiskt i offentlig sektor för första gången. 27 procent ekologiska inköp är en ökning med 4...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

27-06-2015 Nya föreskrifter och vägledningar om bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har meddelat två nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet. Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Den andra gäller vid spridning av vissa biocidprodukter.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

23-06-2015 Fortfarande stora variationer i livsmedelskontrollen

Stor variation mellan myndigheternas dricksvatten- och livsmedelskontroll och brist på resurser, men själva revisionssystemet fortsätter utvecklas på ett bra sätt. Det är några av resultaten i två nya rapporter från...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

29-05-2015 Nytt verktyg för att lättare jämföra risker

Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg för att bedöma risker med ämnen i mat. Med hjälp av verktyget, med arbetsnamnet risktermometern, kan storleken på olika hälsorisker med kemiska ämnen, till exempel miljögifter, metaller...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

23-05-2015 Undersökning av högfluororerade ämnen och bekämpningsmedel i yt- och grundvatten

Naturvårdsverket ska på regeringens uppdrag ta prover och mäta rester av bekämpningsmedel och PFAS i yt- och grundvatten på cirka 80 respektive 360 platser runt om i landet. Provställena har valts utifrån områden som kan vara...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 57 till 63 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .