Nyheter

07-11-2015 Ny guide om matallergener

Livsmedelsverket har tagit fram en riskvärderingsguide för att företag och livsmedelskontrollen ska kunna beräkna hur många allergiker som kan drabbas vid en viss halt av odeklarerad jordnöt, hasselnöt, mjölkprotein eller ägg i...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-11-2015 Återvinning ur nedlagda deponier inte samhällsekonomiskt

Antalet kommersiellt intressanta avfallsanläggningar för återvinning är "mycket begränsat" enligt Naturvårdsverket. Även miljönyttan bedöms låg, men en ändring av lagen om skatt på avfall föreslås ändå för att gynna de få...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

28-10-2015 Skogsstyrelsen föreslår krav på egenkontroll i skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen föreslår till regeringen att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför åtgärder i skogen exempelvis blir skyldig att kontrollera att skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur-...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

22-10-2015 Äldre bergvärmepumpar håller måttet

Energimyndighetens fälttest av äldre bergvärmepumpar i 20 hushåll visar att de klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Genom att mäta energianvändningen har Energimyndigheten kunnat utvärdera hur mycket...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

07-10-2015 Förslag om samlat livsmedelsregister

Mer samarbete mellan olika myndigheter, ett samlat register över alla livsmedelsföretag och fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen. Det är några förslag för en bättre och skarpare livsmedelskontroll som Livsmedelsverket har...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

02-10-2015 Ny strålskyddslag på gång

Strålsäkerhetsmyndighetens presenterade den 23 september ett första förslag till en ny strålskyddslag för att implementera EU:s nya strålskyddsdirektiv. Förslaget innebär bland annat skärpta krav på kontroll av radon i bostäder...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

18-09-2015 Hög avgift för felaktig ekomärkning

Livsmedelsverket ålägger ett företag i Sala att betala femtio tusen kronor i avgift på grund av felaktig ekomärkning. Företaget har sålt mat med ekologisk märkning utan att varit anmäld för kontroll av ekologisk produktion.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 50 till 56 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .