Nyheter

10-12-2016 Nya EU-krav ska minska dödliga luftföroreningar

Den 8 december fattade EU:s ministerråd beslut om det så kallade takdirektivet, för att minska föroreningar i luften. I de nya reglerna fastställs strängare nationella utsläppstak för de luftföroreningar som är mest skadliga för...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-11-2016 Svenskarna kör allt mer bil - och mest i Munkedal

663 mil med bil kör varje svensk i genomsnitt per år, enligt en uppdaterad indikator. Det är 8 mil mer än förra mätningen, trots att bilåkandet måste minska för klimatets och hälsans skull. Från 2009 till 2014 minskade...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-10-2016 Skärpta regler för klass 3-växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen skärper reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet med regeländringen är att minska hälsoriskerna för användarna och bidra till en giftfri vardag. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-10-2016 Täckning av gruvavfall med grönlutslam kan minska urlakningen

Målsättningen är främst att minimera den totala syretransporten genom tätskiktet, vilket ger en kraftigt reducerad oxidation av svavelhaltigt gråberg och därmed begränsas urlakning av exempelvis tungmetaller.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

12-09-2016 HaV föreslår tydligare regler för små avlopp

HaV vill att kravet på rening av fosfor för små avlopp skärps i områden med övergödningsproblem och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot vill HaV sänka kravet på rening av fosfor i områden...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

02-09-2016 Datatrafiken ökar - energiförbrukningen minskar

Ny forskning från KTH visar på ett revolutionerande trendbrott: energiförbrukning och koldioxidutsläpp från it-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar sedan 2010 i Sverige – trots en kraftigt ökad datatrafik.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-08-2016 Tillsynsprogram införs för miljöfarlig verksamhet

Genom en ändring i miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten senast vid årsskiftet upprätta ett tillsynsprogram för vissa uppräknade tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 29 till 35 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .