Nyheter

22-09-2012 Ny bok: Juridik för inspektörer

Vad ska jag tänka på juridiskt vid inspektioner och när jag utformar ett myndighetsbeslut? Den typen av juridiska frågor får svar i den nyutkomna boken "Juridik för inspektörer" av Tomas Isenstam.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

11-09-2012 Nya riktlinjer för båttvätt

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör göras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjerna har varit efterfrågade främst av kommuner och hamnägare och är tänkt att...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

07-09-2012 Utredning om säkrare användning av nanomaterial

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag till en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt.[läs mer]


05-09-2012 Förslag till miljökvalitetsnormer för fisk

I juli införde Havs- och vattenmyndigheten så kallade miljökvalitetsnormer för att uppnå god miljöstatus i Sveriges hav. Nu föreslås även normer för att skydda fisken.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

28-08-2012 Skidbackar och djurparker blir anmälningspliktiga?

Miljödepartementet föreslår att ett antal större anläggningar ska bli anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-08-2012 Karlskrona sämst på enskilda avlopp

Karlskrona är den sämsta kommunen längs ostkusten på att byta ut sina dåliga enskilda avlopp. Det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp låtit göra i 22 kommuner från norra stor-Stockholm till Karlskrona i Blekinge.[läs mer]


17-07-2012 LED-lampor blir energiefektivare

Den 13 juli röstade EU:s kommitté för ekodesign igenom nya krav för LED- och reflektorlampor. De nya kraven som börjar gälla den 1 september 2013 innebär att även LED- och reflektorlampor får ekodesignkrav.[läs mer]


Visar nyheter 148 till 154 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .