Nyheter

13-12-2012 Botoxinjektioner inte hygienisk behandling

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) finner att estetiska "skönhetsbehandlingar" med bland annat injektioner av botox inte kan jämställas med hygienisk behandling enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd....[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-11-2012 Institutet för folkhälsa ersätter FHI?

Regeringen föreslår i en promemoria att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014.[läs mer]


01-11-2012 HaV föreslår nationell plan för miljövänligare vattenkraft

I en rapport till regeringen föreslår Havs- och vattenmyndigheten (HaV att det tas fram en nationell plan som visar vilka åtgärder vid vattenkraftverken som är viktigast för att nå målet om biologisk mångfald i rinnande vatten.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

31-10-2012 Inga sänkta ljudnivåer på konserter

Socialstyrelsen kommer inte att sänka riktvärdena för hur högt ljudet bör vara på exempelvis konserter. Dagens kunskapsläge motiverar inte att rekommendationerna ändras.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

16-10-2012 Cesium i älgkött kan sökas i öppen databas

Nu finns mätvärden från Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) miljöövervakningsprogam lättillgängliga i en särskild miljödatabas. Användarna kan själv enkelt söka efter resultat från mätningar i exempelvis dricksvatten, mjölk och...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

06-10-2012 BREF-dokument ändrar tillstånd för miljöfarlig verksamhet

I lagrådsremissen Nya regler för industriutsläpp föreslår regeringen ändringar i miljöbalken för att genomföra EU:s direktiv om industriutsläpp. En nyhet är att större vikt läggs vid EU:s referensdokument om bästa teknik för...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

25-09-2012 Stora pengar att spara i svenska ishallar

De svenska ishallarna förbrukar mycket energi i onödan. Upp till 40 procent skulle kunna sparas. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 141 till 147 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .