Nyheter

29-07-2017 Nya åtgärder för att minska akrylamid i maten

Medlemsländerna i EU har röstat ja till regler som syftar till att minska mängden akrylamid i maten. En ny förordning säger vad företagen måste göra vid vissa åtgärdsnivåer, dvs vid en viss halt av akrylamid i livsmedel.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-07-2017 Direkta laserstrålar mot konsertpublik ska undvikas

Att utsätta en publik för direkta laserstrålar kan innebära risk för ögonskador hos publiken. Därför har de nordiska Strålsäkerhetsmyndigheterna tagit fram en gemensam rekommendation om att direkt laserskanning av publik ska...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

26-06-2017 Inga radikala förslag från miljötillsynsutredningen

Miljötillsynsutredningen lämnade i slutet av juni sitt slutbetänkande till Miljö- och energidepartementet. En av huvudslutsatserna är att nuvarande organisationsstruktur inte bör ändras trots de brister utredningen ser med ojämn...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-06-2017 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Receptet är ökad kommunal samverkan i kontrollen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

29-05-2017 Glyfosat kan fasas ut för privat användning

Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel i Sverige. Bara produkter som innehåller ämnen med låg risk ska få användas av privatpersoner, enligt en ny rapport till regeringen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

23-05-2017 Låga kemikaliehalter i förskoledamm

Jämfört med tidigare studier som gjorts i europeiska förskolemiljöer var halterna av nu förbjudna kemikalier låga i dammet från de svenska förskolorna.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-05-2017 Allergierna ökar i befolkningen

En av slutsatserna i Miljöhälsorapport 2017 från Folkhälsomyndigheten är att andelen personer med allergier ökar i befolkningen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 15 till 21 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .