Nyheter

08-06-2013 Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

Fler bygg- och rivningsprojekt behöver minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre. Det är syftet med den tillsynskampanj som Naturvårdsverket och Boverket startat och ska driva under 2013. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

07-06-2013 Antibiotikaresistenta bakterier i råvattenprover

Antibiotikaresistenta bakterier är spridda i miljön. Det visar en studie av råvatten från svenska vattenverk som genomförts av Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-05-2013 Många dricksvattentäkter saknar skydd

Svenskt Vatten har gjort en nationell genomgång av skyddet av dricksvatten. Genomgången visade att dricksvattnet har ett svagt skydd. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-05-2013 Livsmedelsverket tar över kontroll av småskaliga tillverkare

Regeringen har beslutat att Livsmedelsverket ska ta över kommunernas kontroll av bland annat småskaliga charkuterier, fiskrökerier och mejerier.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

07-05-2013 Naturvårdsverket avråder från generella förbud mot biltvätt

Det är enligt Naturvårdsverket inte möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Ett förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är också tveksamt. Det är bättre att motivera...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

26-03-2013 Nytt handläggarstöd om miljökvalitetsnormer i vatten

Projektgruppen Tillsyn MKN Vatten inom Miljösamverkan Sverige har skapat ett webbaserat handläggarstöd som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten blir en naturlig del arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

26-03-2013 Snabbguide för mätning av höga ljudnivåer

Socialstyrelsen har tagit fram en snabbguide i två versioner för mätning av höga ljudnivåer på platser där många personer vistas samtidigt. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 127 till 133 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .