Nyheter

04-09-2013 Nya bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU2013:57) överlämnades till bostadsministern den 30 augusti 2013. Utredningen föreslår att kraven i byggreglerna enligt plan- och bygglagen samordnas...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

26-08-2013 Nystart för nyckelhålet på restaurang

Livsmedelsverket och Hushållningssällskapet inleder ett samarbete för nyckelhålet på restaurang.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

21-07-2013 Ny EU-förordning ersätter sär-när

Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när), eller dietlivsmedel som de också kallas, försvinner 2016. Då börjar en ny EU-förordning tillämpas och den ersätter de övergripande regler som gäller i dag för dessa...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

18-07-2013 Ny översättningsnyckel för miljötillsynsförordningen

Nu finns en ny nyckel för hur koder i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) översätts till miljötillsynsförordningen.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

13-07-2013 Nya bestämmelser om kosmetiska produkter

Nya regler för kosmetiska produkter (tidigare kosmetiska och hygieniska produkter) trädde i kraft den 11 juli 2013. I huvudsak gäller nu reglerna i en EU-förordning vilka kompletteras av vissa svenska bestämmelser.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

06-07-2013 Fyra nya etappmål för farliga ämnen

Regeringen har beslutat om fyra nya etappmål för farliga ämnen för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-06-2013 Tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan

Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 120 till 126 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .