Nyheter

11-12-2013 Kemikalier från brandövningar förorenar dricksvattnet

Högfluorerade ämnen (så kallade PFAS (inklusive PFOS och PFOA) har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-11-2013 Översyn av myndigheterna inom miljöområdet

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare för att göra en översyn av myndigheterna inom miljöområdet. Utredaren ska pröva förutsättningarna för en ny tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur för...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-11-2013 Folkhälsomyndigheten tar över hälsoskyddet i januari

När den nya Folkhälsomyndigheten bildas den 1 januari 2014 övergår större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

11-11-2013 Tillsyn av metaller i smycken 2014

Kemikalieinspektionen bjuder in landets kommuner att delta i ett samverkansprojekt med fokus på farliga metaller i smycken.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-10-2013 Ökad satsning på LOVA

Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen till nya LOVA-bidrag från och med 2014. Detta för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-10-2013 Konkurrensverket tar över miljökrav vid upphandling

Regeringen avser att samla det nuvarande stödet till vägledning och information om offentlig upphandling till Konkurrensverket. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

10-09-2013 Framgångsrikt miljöarbete i landstingen

Landstingen gör flera framsteg i sina arbeten för minskad miljöpåverkan. Det visar nya jämförelser från SKL. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 113 till 119 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .