Nyheter

12-02-2014 Nya föreskrifter för skogsskötsel som påverkar naturmiljön

Skötsel av skog kan ha stor påverkan på naturmiljön. Därför tydliggör nu Skogsstyrelsen vilka skogsbruksåtgärder som måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-02-2014 Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket är nu klara med en vägledning för kommunal vatten- och avloppsplanering.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-02-2014 Vägledning för avloppsanordningars reningsfunktion

För att få en ökad samsyn av avloppsanordningars reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningars reningsfunktion under 2013. Nu finns en rapport som har...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-01-2014 Fler kommuner ska ta vara på matavfall

I dagarna skickar Jordbruksverket ut ett kunskapsmaterial till alla kommuner som ännu inte börjat ta vara på matavfall. Syftet är att sprida erfarenheter från olika projekt samt ge inspiration och stöd för de kommuner som vill...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-01-2014 Hårfärgskoll 2014 - Samverkansprojekt med kommunerna

Under år 2013 har Läkemedelsverket bedrivit en förstudie av hårfärgningsprodukter. Förstudien visar att det är vanligt med fel i märkningen och att det därför är angeläget att fortsätta med att kontrollera märkningen av...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

17-01-2014 Bisfenol A ej skadligt med nuvarande gränsvärden

Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Det kommer den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fram till i en ny utvärdering. Efsa föreslår ändå att...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

14-12-2013 Inspektörer tar ut olaglig avgift

Ystad-Österlens miljöförbund tar varje gång de är ute och kontrollerar företag ut en avgift av företagaren. En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen avslöjar att de egentligen inte har någon laglig rätt att bestämma hur mycket...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 106 till 112 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .