Nyheter

24-06-2014 Kommuner tvingas kontrollera PFAA i dricksvattnet

Trots flera uppmaningar har elva kommuner inte informerat Livsmedelsverket om det kommunala dricksvattnet kan vara förorenat av hälsofarliga industrikemikalier som perfluorerade alkylsyror (PFAA). Livsmedelsverket tvingar nu...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

23-06-2014 Enklare för markägare att ta initiativ för att få sin mark skyddad

Genom en satsning på information har markägare uppmuntrats att anmäla värdefulla områden som de vill ska få ett formellt skydd. I fem områden spridda över landet har metoden, kallat Kometprogrammet, testats. Från 2015 kommer...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-06-2014 Byggsektorn enig om LCA - nu måste beställarna ta sitt ansvar

En rad tunga aktörer inom byggsektorn är nu överens om hur livscykelanalyser, LCA, ska användas för byggnadsverk.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-05-2014 Nätverk om högfluorerade ämnen i dricksvattnet

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har startat ett nätverk om högfluorerade ämnen i dricksvattnet för bland annat myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och vattenproducenter. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-05-2014 Krav på information om allergener i butik och på restaurang

Tydligare krav på att ange innehåll i matvaror som köps över disk. Nya regler för restauranger om att ange de vanligaste allergenerna i maten som serveras. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

29-04-2014 Samordning om industribuller vid planläggning och tillsyn

Naturvårdsverket och Boverket redovisar ett gemensamt utkast till vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller på uppdrag av regeringen. Samma ljudnivåer föreslås för både planläggning av nya bostäder och tillsyn av...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

24-04-2014 EU kräver kraftig minskning av plastpåsar

EU-länderna måste minska sin förbrukning av plastpåsar med 80 procent fram till år 2019, efter ett beslut i EU-parlamentet.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 92 till 98 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .