Nyheter

16-10-2014 Här ökade miljöinspektörernas löner mest

Lönerna för miljöinspektörer ökade mest i Västmanland och Södermanland mellan 2010 och 2013. Det visar statistik från SCB, Statistiska centralbyrån. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-10-2014 Brandsläckningsmedel påverkar många svenskars dricksvatten

Drygt en tredjedel av svenskarna, får sitt dricksvatten från en vattentäkt som påverkas av perfluorerade alkylsyror (PFAA) från bland annat brandsläckningsmedel.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

08-10-2014 Nytt informationsprojekt mot giftiga båtfärger

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt två miljoner kronor till projektet "Ren båtbotten utan gift". Syftet är att minska användningen av giftiga båtfärger genom att informera båtägare och andra om miljövänliga alternativ.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

02-10-2014 Livsmedelsombudsmannen - ny tjänst för att bekämpa brott i livsmedelsbranschen

Livsmedelsverket tar krafttag mot fusk och bedrägerier inom livsmedelsbranschen och lanserar nu en ny tjänst för att bekämpa brottsligheten: Livsmedelsombudsmannen. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

30-09-2014 Naturvårdsverket kritiserar förslag till nya riktvärden för trafikbuller

Naturvårdsverket avstyrker regeringens förslag till trafikbullerförordning i sitt remissyttrande. Man anser att det är positivt att samordna miljöbalken och plan- och bygglagen, men att regeringen först borde utvärdera de nya...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

03-09-2014 Gemensam strategi ska minska risken för parasitsmitta

För att minska risken för att människor smittas av parasiten Cryptosporidium har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-09-2014 Nya regler för direktupphandling

Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft för direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet eller enhet...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 78 till 84 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .