Nyheter

17-03-2015 Avgifterna för miljöfarlig verksamhet höjs med 50 procent

Regeringen har beslutat att förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändras så att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 procent. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

04-03-2015 Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön. Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt. Detta är slutsatser i en ny...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

05-02-2015 Hur tänker en inspektör?

Naturvårdsverket har finansierat en studie för att fördjupa förståelsen av hur professionella bedömningar görs inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, och om de åtta bedömningsdimensioner som framkom i forskningsprogrammet Effektiv...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-01-2015 Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram mot spridningen av högfluorerade ämnen. Andra myndigheter ska ta fram riktvärden och genomföra en kartläggning av förekomsten av...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

20-11-2014 Så ska maten märkas - ny vägledning på remiss

Från den 13 december 2014 ska flera nya regler för märkning av livsmedel börja tillämpas. För att underlätta för både företag och inspektörer har Livsmedelsverket tagit fram förslag till en vägledning, som ska hjälpa både företag...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

01-11-2014 Upphandlingsstödet i en ny myndighet

Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

23-10-2014 Gamla bekämpningsmedel fortfarande kvar i grundvattnet

Äldre numera förbjudna bekämpningsmedel kan fortfarande spåras i grundvattnet i många svenska brunnar visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten.[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 71 till 77 av totalt 223

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .