Miljökontakter - Länsstyrelser U

 

Länsstyrelsen Uppsala län

Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala

Tel 018-19 50 00 Fax 018-19 52 01

E-post: uppsala(at)remove-this.lansstyrelsen.se

 

Ämnesområden - Länsstyrelsen i Uppsala län

Djurskyddskontroller

Hälsoskydd

Jakt och fiske

Krisberedskap

 

Lantbruk och landsbygd

Livsmedelskontroll

Miljö

Natur

 

Samhällsbyggnad

Smittskydd

Vatten