Miljökontakter - Länsstyrelser H

 

Länsstyrelsen Halland

Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Tel 035-13 20 00 Fax 035-10 75 48

E-post: halland(at)remove-this.lansstyrelsen.se

 

Ämnesområden - Länsstyrelsen i Hallands län

Djurskydd

Hälsoskydd

Jakt och fiske

Krisberedskap

 

Lantbruk och landsbygd

Livsmedelskontroll 

Miljö

Natur

 

Samhällsbyggnad

Smittskydd

Vatten