Miljökontakter - Kommuner L

 

Laholms k:n Miljö- och byggnadsnämnden

312 80 LAHOLM

Tel 0430-150 00 Fax 0430-151 71

E-post: miljo.och.byggnadsnamnden(at)remove-this.laholm.se

 

Landskrona k:n Miljönämnden

261 80 LANDSKRONA

Tel 0418-47 06 00 Fax 0418-47 06 03

E-post: miljo(at)remove-this.landskrona.se

 

Laxå k:n Sydnärkes Miljöförvaltning

Postg 2-4, 695 80 LAXÅ

Tel 0584-473 400 Fax 0584-107 41

E-post: miljo(at)remove-this.sydnarkemiljo.se

 

Lekebergs k:n Sydnärkes Miljöförvaltning

Postg 2-4, 695 80 LAXÅ

Tel 0584-473 400 Fax 0584-107 41

E-post: miljo(at)remove-this.sydnarkemiljo.se

 

Leksands k:n Samhällsbyggnadsutskottet

793 80 LEKSAND

Tel 0247-800 00 Fax 0247-144 65

E-post: samhallsbyggnad(at)remove-this.leksand.se

 

Lerums k:n Miljö- och byggnadsnämnden

443 80 LERUM

Tel 0302-52 20 00 Fax 0302-52 11 55

E-post: samhallsbyggnad(at)remove-this.lerum.se

 

Lessebo k:n Plan- och miljönämnden

Storgatan 78 365 31 Lessebo

Tel 0478-125 00 

E-post: tekniskanamnden@lessebo.se

 

Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

181 82 LIDINGÖ

Tel 08-731 33 22 Fax 08-731 48 26

E-post: miljo.stadsbyggnad(at)remove-this.lidingo.se

 

Lidköpings k:n Miljö- och byggnämnden

531 88 LIDKÖPING

Tel 0510-77 00 00 Fax 0510-77 00 92

E-post: miljohalsa(at)remove-this.lidkoping.se

 

Lilla Edets k:n Miljö- och byggnämnden

Järnvägsgatan 12, 463 80 LILLA EDET

Tel 0520-65 95 00 Fax 0520-65 74 20

E-post: kommunen(at)remove-this.lillaedet.se

 

Lindesbergs k:n Bergslagens miljö- och byggnämnd

Kungsgatan 41, 711 30 LINDESBERG

Tel 0581-810 00 Fax 0581-169 72

E-post: info(at)remove-this.bmb.se

 

Linköpings k:n Bygg- och miljönämnden

581 81 LINKÖPING

Tel 013-20 64 00 Fax 013-20 74 95

E-post: miljokontoret(at)remove-this.linkoping.se

 

Ljungby k:n Miljö- och byggnämnden

341 83 LJUNGBY

Tel 0372-78 92 70 Fax 0372-78 92 65

E-post: miljo.byggnamnden(at)remove-this.ljungby.se

 

Ljusdals k:n Myndighetsnämnden

827 80 LJUSDAL

Tel 0651-180 00 Fax 0651-183 74

E-post: miljo(at)remove-this.ljusdal.se

 

Ljusnarsbergs k:n Bergslagens miljö- och byggnämnd

Kungsgatan 41, 711 30 LINDESBERG

Tel 0580-810 00 Fax 0581-169 72

E-post: info(at)remove-this.bmb.se

 

Lomma k:n Miljö- och byggnadsnämnden

Hamng 3, 234 81 LOMMA

Tel 040-641 10 00 Fax 040-641 13 90

E-post: miljo-byggnadsnamnd(at)remove-this.lomma.se

 

Ludvika k:n Myndighetsnämnden miljö- och bygg

771 82 LUDVIKA

Tel 0240-860 00 Fax 0240-810 26

E-post: info(at)remove-this.ludvika.se

 

Luleå k:n Miljö- och byggnadsnämnden

Miljökontoret, 971 85 LULEÅ

Tel 0920-45 30 00 Fax 0920-45 41 26

E-post: miljokontoret(at)remove-this.lulea.se

 

Lunds k:n Miljönämnden

Botulfsgatan 3 B, 223 50 LUND

Tel 046-35 52 61 Fax 046-211 49 72

E-post: miljoforvaltningen(at)remove-this.lund.se

 

Lycksele k:n Miljö- och samhällsnämnden

Storgatan 22, 921 81 LYCKSELE

Tel 0950-166 00 Fax 0950-660 35

E-post: myndighetsenheten(at)remove-this.lycksele.se

 

Lysekils k:n Miljönämnden i Mellersta Bohuslän

453 80 LYSEKIL

Tel 0523-66 47 51 Fax 0523-61 33 47

E-post: miljoenheten(at)remove-this.sotenas.se