Referensråd och användarforum


Referensråd för Forum Miljö & Hälsa
Forum Miljö & Hälsa har ett referensråd för de kommuner och andra organisationer som använder Kunskapsbanken. Referensrådet består av några personer från kommuner och andra organisationer samt tre personer från Forum Miljö & Hälsa.

Referensrådets roll är att:

  • Komma med synpunkter och råd för utvecklingen av Kunskapsbanken, beträffande innehåll, funktionalitet och användbarhet.
  • Ge råd och tips om andra tjänster som FMH.se erbjuder eller kan erbjuda, som fortbildning, juridisk rådgivning med mera.

Användarforum
Vi kommer även att starta ett användarforum med alla de kommuner och miljöhandläggare som abonnerar på tjänsten.

Det innebär att ni som abonnenter kan påverka Kunskapsbankens innehåll framöver så att den blir ett ännu bättre verktyg för Er som handlägger ärenden inom ett miljökontor.

Skillnaden mellan referensråd och användarforum är att referensrådet i huvudsak behandlar övergripande frågor medan användarforumet är till för synpunkter om detaljinnehållet i Kunskapsbanken.


Åter till inloggning Kunskapsbanken

Prislista Kunskapsbanken

Pris per abonnemang 2015 (till exempel en miljöförvaltning eller ett kommunalt samverkansorgan

Startavgift 9 500 kr + moms (engångskostnad)

Årsavgift: *)

 

Antal användare **)

Kostnad, kr (exkl. moms)

1-2 användare

9 500

3-5

13 500

6-10

17 500

11-20

+ 950 kr/användare

> 20

Begär speciell offert

 

* = för halvårs provabonnemang gäller halva kostnaden av ovanstående

 

** = En heltidstjänst (100 %) räknas som en användare.


Handläggningsstöd!
Hela 5 timmars handläggningsstöd (värde minst 5 000 SEK) från våra experter Lasse Lind,
Leif Lövström etc ingår alltid i priset för årsavgiften. (ej juridiska frågor för detta hänvisar vi till tjänsten Fråga din miljöjurist).
(Observera att frågorna måste ställas under det år
abonnemanget gäller. Kan inte sparas till nästa abonnemangsperiod).

Erbjudande
Fram till och med 31 december 2014 erbjuder vi 25 procent 
introduktionsrabatt för dem som tecknar
ett provabonnemang på Kunskapsbanken
under minst 6 månader.