Kunskapsbankens innehåll

Kunskapsbanken innehåller en kombination av faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.

Tjänsten bygger på innehållet i miljöinspektören och miljökonsulten Lasse Linds "Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd".

Materialet från lathunden är webbanpassat och i många avseenden utökat. Informationen uppdaterats kontinuerligt.

Utöver lathundens material innehåller Kunskapsbanken även:

  • Ytterligare faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.
  • Kommunalt material för ärendehandläggning (checklistor, rutiner, informationsmaterial) vad som gäller vid handläggning av beslut, nämndsammanträden med mera.
  • Projekt inom miljö- och hälsoskydd (statliga, regionala och kommunala)
  • Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen och andra domstolar med korta kommentarer om vad som gör dem prejudicerande.
  • Ett stort antal unika tabellsammanställningar av Lasse Lind som inte finns tillgängliga i andra källor.
  • Frågor (och svar) som kommuner ställt genom den frågebonus som ingår i abonnemanget på Kunskapsbanken.
  • Fråga din miljöjurist-frågor från olika kommuner som våra kunniga jurister har besvarat. (under uppbyggnad)

Prislista Kunskapsbanken

Pris per abonnemang 2015 (till exempel en miljöförvaltning eller ett kommunalt samverkansorgan

Startavgift 9 500 kr + moms (engångskostnad)

Årsavgift: *)

 

Antal användare **)

Kostnad, kr (exkl. moms)

1-2 användare

9 500

3-5

13 500

6-10

17 500

11-20

+ 950 kr/användare

> 20

Begär speciell offert

 

* = för halvårs provabonnemang gäller halva kostnaden av ovanstående

 

** = En heltidstjänst (100 %) räknas som en användare.


Handläggningsstöd!
Hela 5 timmars handläggningsstöd (värde minst 5 000 SEK) från våra experter Lasse Lind,
Leif Lövström etc ingår alltid i priset för årsavgiften. (ej juridiska frågor för detta hänvisar vi till tjänsten Fråga din miljöjurist).
(Observera att frågorna måste ställas under det år
abonnemanget gäller. Kan inte sparas till nästa abonnemangsperiod).

Erbjudande
Fram till och med 31 december 2014 erbjuder vi 25 procent 
introduktionsrabatt för dem som tecknar
ett provabonnemang på Kunskapsbanken
under minst 6 månader.