Kunskapsbankens innehåll

Kunskapsbanken innehåller en kombination av faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.

Tjänsten bygger på innehållet i miljöinspektören och miljökonsulten Lasse Linds "Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd".

Materialet från lathunden är webbanpassat och i många avseenden utökat. Informationen uppdaterats kontinuerligt.

Utöver lathundens material innehåller Kunskapsbanken även:

  • Ytterligare faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.
  • Kommunalt material för ärendehandläggning (checklistor, rutiner, informationsmaterial) vad som gäller vid handläggning av beslut, nämndsammanträden med mera.
  • Projekt inom miljö- och hälsoskydd (statliga, regionala och kommunala)
  • Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen och andra domstolar med korta kommentarer om vad som gör dem prejudicerande.
  • Ett stort antal unika tabellsammanställningar av Lasse Lind som inte finns tillgängliga i andra källor.
  • Frågor (och svar) som kommuner ställt genom den frågebonus som ingår i abonnemanget på Kunskapsbanken.
  • Fråga din miljöjurist-frågor från olika kommuner som våra kunniga jurister har besvarat. (under uppbyggnad)