Lediga Jobb

Den som söker han finner. Det gäller bara att söka på rätt ställe! Här finns aktuell information om miljöjobb!

Vik inspektörer Kemikalieinspektionen Tillsyn av kemiska produkter

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har 270 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.Avdelningen tillsyn och registratur ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn enligt den lagstiftning Kemikalieinspektionen ansvarar för. Ansvar för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för produktregistrets verksamhet ingår i uppgifterna, liksom skötseln av bekämpningsmedelsregistret, produktregistret och Kemikalieinspektionens dokument- och ärendehanteringssystem. I avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet för kemikaliestatistik och registratur. Enheten tillsyn av kemiska produkter ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn av kemiska produkter enligt den lagstiftning Kemikalieinspektionen ansvarar för. ARBETSUPPGIFTEREnheten för tillsyn av kemiska produkter söker nu 2 medarbetare för vikariat som inspektörer. Som inspektör kommer du att kontrollera om tillverkare och importörer av kemiska produkter tar sitt ansvar enligt kemikalielagstiftningen. Det gör du genom att bland annat granska företagens information om produkternas hälso- och miljöfarlighet och att produkterna inte innehåller ämnen i strid med reglerna. Företagen finns över hela Sverige och därför ingår resor i arbetet. Arbetet är mycket varierat och kräver kompetens inom naturvetenskapliga ämnen samt inom regelkunskap och juridisk tillämpning. I arbetet ingår kontakter med företag och andra tillsynsmyndigheter och arbetet bedrivs oftast i projektform. Detta innebär mycket samarbete såväl inom myndigheten i olika projektgrupper som med aktörer utanför myndigheten. I tjänsterna ingår både operativ tillsyn och tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelser. KVALIFIKATIONERDu ska ha en akademisk examen på det naturvetenskapliga området med grundläggande kunskaper i kemi och kunskaper om kemikalielagstiftningen. Dessutom krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i svenska och engelska. Inspektörer kan behöva använda bil i tjänsten och därför ska du ha körkort för personbil. Erfarenhet av klassificering och märkning av kemiska produkter och erfarenhet av tillsyn är meriterande, speciellt tillsyn av kemiska produkter. Vi ser gärna sökanden med arbetslivserfarenhet från företag.Täta kontakter med kollegor, företagsrepresentanter, myndigheter och andra intressegrupper ställer stora krav på gott omdöme och god samarbets- och kommunikationsförmåga. Eftersom vi arbetar mycket i projektform är det en fördel om du har förmåga att på ett effektivt sätt leda projekt. Vi lägger även stor vikt vid egenskaper som ansvarstagande, noggrannhet och initiativförmåga samt förmåga att effektivt planera sitt eget arbete. ÖVRIGT

Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter 

Varaktighet, arbetstid

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2016-02-01 Eller enligt överenskommelse., upphör: 2016-11-30 .
Lön
Månadslön 
FÖRMÅNER

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-02-25
Ange referens: 2.3.a-H15-07660
Ansökan via web

Kontaktpersoner
Helena Segervall, Enhetschef 08-519 41 320
helena.segervall@kemi.se
Fackliga kontaktpersoner
Emma Bergström, Saco-representant 08-519 41 212
emma.bergstrom@kemi.se
Justina Björklund, ST-representant 08-519 41 223

justina.bjorklund@kemi.se