Lediga Jobb

Den som söker han finner. Det gäller bara att söka på rätt ställe! Här finns aktuell information om miljöjobb!

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Stockholms kommun

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga - vi ska vara en stad i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med bland annat miljöbilar i Stockholm. 

Miljöförvaltningen söker nu miljö- och hälsoskyddsinspektörer till avdelningen för hälsoskydd. 
6 plats(er).På hälsoskyddsavdelningen jobbar vi med många olika tillsynsområden som alla syftar till att stockholmarna ska få en hälsosam miljö. Du kommer att arbeta på en av avdelningens tre tillsynsenheter inom flera arbetsområden. Enheten Närmiljö arbetar främst med handläggning av tillståndsansökningar för bergvärmepumpar och tillsyn gällande radon och köldmedier. Enheten offentlig miljö arbetar främst med tillsyn på skolor och förskolor, hygienlokaler och olägenhetsärenden. Enheten Bostad och miljö arbetar främst med olägenhetsärenden, tillsyn på fastighetsägare och cisterner. 

Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas inom din yrkesroll och fördjupa din kompetens. Arbetet är variationsrikt vilket innebär inspektioner såväl som skriftlig rapportering och dokumentation. Du kommer att ha många kontakter med allmänheten, fastighetsägare och andra verksamhetsutövare. Du kommer även att ta emot inkommande ärenden och ge råd i vår kundtjänstfunktion. Verksamheten är intäktsfinansierad. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra rutiner, mallar och tillsynsmetodik och alla medarbetare har en aktiv roll i vårt förbättringsarbete. 

Som inspektör arbetar du självständigt med tillsynsärenden, men ingår även i en eller flera grupper som förvaltar och utvecklar bedömningsgrunder och rutiner för respektive arbetsområde. Vi tar också stöd av varandra och har flera experter som fungerar som bollplank i komplexa ärenden. Avdelningen ligger i framkant vad gäller e-tjänster och har i dagsläget fyra i drift. 

Avdelningen hälsoskydd består av drygt 40 medarbetare uppdelat i tre tillsynsenheter och en administrativ grupp. Arbetstempot är högt och kamratskapen god på avdelningen. 
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller motsvarande kvalifikationer. Du ska gärna ha erfarenhet av arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör och god kännedom om aktuell miljölagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsyn inom avdelningens arbetsområden. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du effektiv och ansvarstagande. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt. I myndighetsrollen krävs att du har förmågan att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut. I den rådgivande rollen behövs god pedagogisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt. 

Anställningsform: Tillsvidare. 

Varaktighet: Två tillsvidareanställningar och fyra tidsbegränsade anställningar. 
Ange gärna i ansökan vilken enhet du helst vill arbeta på. 

För mer information om tjänsten, tag kontakt med: 
Enhetschef Närmiljö Åsa Hoffmann,08-508 27 467 

Douglas Lindström, Enhetschef Bostad och miljö, 08-508 28 169 
Annkristin Axén, Enhetschef Offentlig miljö, 08-508 27 994 
Luis Lopez/Vision, 08-508 27 929 (facklig) 
Börje Bjurelöv/SACO, 08-508 28 168 (facklig) 

Tillträde:

Varaktighet/Arbetstid

Heltid

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2014-03-25

Ansökan skickas till: 

Hälsoskydd

Ange referens: A24950

Ansök via extern webbplats

 

Platsannonsering

Din platsannons läggs ut direkt och placeras under rubriken Lediga jobb.

Annonspriser 2014: 2 350 SEK + moms per tjänst.
I summan ingår också mailutskick till våra abonnenter på kunskapsbanken. Vil du nå alla miljökontor och alla miljöhandläggare i Sverige så hjälper vi dig med det till en extra kostnad, 1 000 + moms.

Abonnenter på Kunskapsbanken erhåller 20 % rabatt vid platsannonsering.  

Annonser skickas till webbredaktionen via detta
mailformulär.

Beställning

Skicka ett e-post meddelande med namn, företag och telefonnummer till oss eller slå en signal på 08-556 00 185.