Lasse Linds Blogg

 
 • Egenkontrollen har blivit central i både miljö- och livsmedelstillsynen. Att det är viktigt att egenkontrollen fungerar verkar de flesta vara överens om.

  Och det är såklart svårt att säga emot. Varje verksamhetsutövare behöver ha ett genomtänkt och i praktiken fungerande system för att sköta och kontrollera sin verksamhet med avseende på risker för miljö och hälsa, och när det gäller livsmedel även redligheten.   

  Bra då att tillsynen granskar och påtalar när egenkontrollen brister.

  Men i verksamheter där det förekommer eller finns stor risk för att man fuskar (p.g.a. ekonomiska frestelser, t ex slippa kostnader för avfall eller slippa kassera produkter) är nog egenkontrollen överskattad. I alla fall räcker det självklart inte då att tillsynen enbart inriktas på egenkontrollen.

  Visa mer...
 • Kunskapsbankens uppenbara användning och främsta syfte är stöd för miljöhandläggare i det dagliga arbetet. Man slår upp och får fakta i anslutning till ett ärende som man håller på att arbeta med.

  Men, tänk gärna på Kunskapsbanken som en resurs i andra situationer också.

   

  Här är tre tips:

  Nya arbetsuppgifter. Du kanske har ett visst ansvarsområde på ditt miljökontor men nu har du efter att det uppstått en vakans plötsligt fått ansvar för ett nytt område.

  Tipset är då att använda Kunskapsbanken för att få överblick över lagstiftningen på området och se vilka artiklar Kunskapsbanken har i övrigt om ämnet, det ger en bra inblick och orientering om vad som är viktigt på just detta område. Visa mer...

 • Hur blir tillsynen effektivare?

  Vi vill alla känna att vi gör ett bra jobb och att vi lever upp till de förväntningar som finns på oss. För en miljöinspektör är problemet ofta att det finns olika förväntningar på vad som är ett bra jobb från olika målgrupper: politiker, arbetskamrater, verksamhetsutövare och allmänheten.

   

  Det kan dessutom finnas motstridiga intressen i lagstiftningen och i de mål och riktlinjer som finns för styrning av verksamheten i form av nöjda brukare/kunder eller vilket begrepp man nu väljer.

   

  Oavsett vilket mål man har för en verksamhet är det oftast lättare att nå målet genom ett systematiskt angreppssätt. Vilka tillsynsmetoder som är effektivast för att nå uppsatta mål är tämligen outforskat inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. Det kan naturligtvis också variera beroende på vad man vill uppnå med tillsynen. Visa mer...

 • Hur får jag svar på mina frågor?

  Kunskapsbankens syfte är att göra vardagen lättare för dig genom att erbjuda lättillgänglig och begriplig information om olika ämnen.

  Därför presenterar vi fakta som ofta söks, och som på ett enkelt sätt kan sammanfattas i tabeller eller enkla översikter. Inte med ambitionen att gå på djupet i allt, det vore ju en omöjlighet, men genom att presentera sammanfattningar av det som går att sammanfatta, och i övrigt ge vägledning till litteratur samt myndigheter och organisationer med mera där man kan få fram det som inte ingår i Kunskapsbanken.

  Så var mina tankar redan när jag skrev den första versionen av "Vägvisare och Lathund för Miljö- och hälsoskydd" som kom ut 1993 och de är lika aktuella idag.

  Men naturligtvis finns det alltid detaljfrågor som man som inspektör vill få besvarade och som kanske inte går att hitta svar på i Kunskapsbanken, eller för den delen genom att söka i Google. Visa mer...

 • 1

  Checklistans uppgång - och fall?

  Checklistor har vi nog använt lite till mans som stöd vid inspektioner av olika verksamheter. Ofta har det handlat om checklistor som man tagit fram på det egna miljökontoret, eller tillsammans i t.ex. ett miljösamverkansprojekt i något län. Det finns det en hel del exempel på.

  I de centrala myndigheternas tillsynsvägledning har det däremot inte så ofta förekommit checklistor. Med en del undantag. En enkel checklista fanns i de flesta av Naturvårdsverkets branschfakta i form av några punktsatser under rubriken Tillsynstips. Jag skriver "fanns" för nu sker knappast någon ny utgivning av branschfakta och de flesta har många år på nacken.

  För ett antal år sedan hände det dock något speciellt. Livsmedelsverket tog fram checklistor som miljökontoren skulle använda vid sina inspektioner. De kunde användas i handdator, men även separat på papper.

  Visa mer...

  Behöver eller inte behöver checklistor... Med en checklista blir det tydligare vad som har kontrollerats eller inte. Inget hindrar inspektören från att snegla utanför checklistan.

  Postat av: Rebecca Enroth den onsdag 30 maj 2012

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in