Lediga Jobb

Den som söker han finner. Det gäller bara att söka på rätt ställe! Här finns aktuell information om miljöjobb!

Miljöhandläggare Försvarsmakten

Om jobbet
Skövde garnison är en av Sveriges största garnisoner med flera ingående förband med många olika verksamheter inom Försvarsmakten. Som miljöhandläggare är du anställd på Skaraborgs Regemente P 4 men kommer att arbeta med många olika ärenden inom miljöområdet som en del i stödet till garnisonen samt förbandens verksamhetsorter runt om i landet.


Om tjänsten
Befattningen innebär att vara garnisonens specialistkompetens inom miljöområdet med uppgift att stödja förbandens verksamheter. I huvudsak består arbetsuppgifterna av att utveckla och implementera garnisonens systematiska miljöarbete samt att handlägga och utreda ärenden kopplat projekt eller miljöfarlig verksamhet enl. Miljöbalken. Befattningen är placerad vid en garnisonsgemensam enhet tillsammans med ytterligare miljöhandläggare och övriga specialister inom andra funktionsområden.
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Rådgivning till chefer i miljöfrågor.
• Upprätta, implementera och följa upp instruktioner och rutiner inom miljöområdet, bland annat för kemikaliehantering och avfallshantering.
• Uppföljning av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet samt provtagning utifrån krav i egenkontrollprogram.
• Ansvara för att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns utöver befintligt miljötillstånd för skjutfält samt framtagande av årlig miljörapport.
• Stöd i planering och genomförande vid övningar på militär och civil mark.
• Genomföra miljöutbildningar.
• Medverka i infrastrukturella förändringar och bevaka miljöaspekterna i dessa.
• Utveckling av Försvarsmaktens Miljöledningssystem enl. ISO 14001:2015, medverka i internrevisioner.
• Ansvara för förbandets kontakter med centrala miljöfunktioner inom Försvarsmaktens olika förband och andra organisationer inom försvarssektorn samt med Försvarsmaktens tillsynsmyndighet.
• Arbeta förebyggande med miljö- och hållbarhetsfrågor och stödja i centralt arbete med Miljökvalitetsmålen utifrån Försvarsmaktens centrala bestämmelser.

Kvalifikationer

Relevant utbildning på högskolenivå och/eller gedigen erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.
 Erfarenhet i rollen som miljöhandläggare eller motsvarande tjänst.
 God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 B-körkort.

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet från arbete med miljöfarlig verksamhet.
 Kunskap om försvarssektorns verksamheter och miljöarbete.
 Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem.
 God kunskap om Miljöbalkens bestämmelser samt erfarenhet av att handlägga tillstånds- och anmälningsärenden enligt Miljöbalken.
 Delaktig i genomförandet av miljörevisoner eller motsvarande.
 Erfarenhet av att genomföra miljöutbildningar.

Personliga egenskaper
 Vi söker dig som är självgående och strukturerad samt har fokus på att stödja verksamheten. Du är en lagspelare som jobbar lika bra på egen hand som i grupp. Du har engagemang som krävs för att sprida och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Du är tydlig, noggrann och systematisk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 
.
Övrigt

Detta är en civil befattning.

 Tillsvidare anställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
 Tillträde enl. ök.
 Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tas.  
 Befattningen är placerad i Skövde.
 I tjänsten ingår resor med övernattningar.
 Försvarsmaktens ställer krav på god fysisk hälsa och har bra förmåner för träning på arbetstid.

Förfrågningar om befattningen kan göras till miljöhandläggare Johannes Ljunggren 0500-46 53 21 alternativt major Anders Edholm på telefonnummer 0500-46 50 00.

Fackliga representanter

SACO Malin Lundh

Försvarsförbundet (TCO) Bengt Lindlöf

SEKO Lola Ahlgren

Officersförbundet Björn Sandén

Samtliga nås via växeln på 0505-45 10 00
 
Välkommen med din ansökan senast 2020-05-14
. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

___________________________________________________________________________________-

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Vi rekryterar och utbildar också till tre hemvärnsbataljoner. Hos oss arbetar, bland annat, soldater, officerare, tekniker och förrådspersonal. Här finns också ledningen för Västra militärregionen som har till uppgift att samordna och leda militära insatser i västra Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.