Nyheter

03.01.2013 14:30 Ålder: 5 År

Ny förordning om elektronikutrustning

Kategori: FMH Aktuellt
Av: Leif Lövström

Den 2 januari trädde förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning i kraft. Förordningen är en anpassning i svenska regler till EU:s omarbetade Rohs-direktiv.

Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska släppas ut på marknaden får enligt förordningen inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar. Undantag finns för vissa användningsområden.

Likartade bestämmelser fanns tidigare i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Källa: Forum Miljö & Hälsa


Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Mejla till info(at)remove-this.fmh.se .