Nyheter

02-04-2015 Svårt att implementera EU-miljölagstiftning visar IMPEL-studie

Det europeiska miljötillsynsnätverket IMPEL har undersökt kvarstående utmaningar för implementering av EU-miljölagstiftning och hur IMPEL kan avhjälpa det. Studien innehåller analyser av hur implementeringen fungerar i praktiken...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

31-03-2015 Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. Genom att koppla samman olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar ska forskarna se...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

19-03-2015 Vägledningen för tillsyn av små avlopp klar

Nu är Havs- och vattenmyndighetens vägledning för tillsyn av små avlopp klar. Allt material finns på hemsidan för vägledningen där den finns uppdelad i fyra delar för att bli mer lättillgänglig[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

17-03-2015 Avgifterna för miljöfarlig verksamhet höjs med 50 procent

Regeringen har beslutat att förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändras så att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 procent. [läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

04-03-2015 Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön. Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt. Detta är slutsatser i en ny...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

05-02-2015 Hur tänker en inspektör?

Naturvårdsverket har finansierat en studie för att fördjupa förståelsen av hur professionella bedömningar görs inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, och om de åtta bedömningsdimensioner som framkom i forskningsprogrammet Effektiv...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

15-01-2015 Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram mot spridningen av högfluorerade ämnen. Andra myndigheter ska ta fram riktvärden och genomföra en kartläggning av förekomsten av...[läs mer]

Kategori: FMH Aktuellt

Visar nyheter 1 till 7 av totalt 156
<< Första < Föregående 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Nästa > Sista >>

Vad skriver vi om i vår nyhetstjänst?

Här finner du nyheter från främst kommunernas miljöarbete, om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel, Naturvård, Smittskydd m.m.

Har du tips om något du tycker att vi ska skriva om så hör av dig till oss!

Vår adress är: Forum Miljö & Hälsa, Götgatan 91, 116 62 Stockholm Telefon: 08-556 00 185 Fax: 08-556 00 184 E-post: info(at)remove-this.fmh.se .