Fråga din miljöjurist

Forum Miljö & Hälsa erbjuder kommuner och andra organisationer i offentlig förvaltning miljöjuridiskt stöd.

Uppdraget omfattar juridisk tjänst, främst konsultation, kopplad till kommunal tillsynsverksamhet huvudsakligen enligt miljöbalken samt förordningar, föreskrifter och domar utfärdade med stöd av balken.

Men vi erbjuder naturligtvis även konsultation inom förvaltningsjuridik samt andra delar av miljö- och hälsoskyddsområdet, till exempel inom livsmedelslagstiftningen. 

Avsikten är att juristerna skall utgöra ett stöd vid tillsynsmyndighetens myndighetsutövande verksamhet. I uppdraget ingår inte att tillhandahålla rådgivning direkt till kommuninnevånare, eller att vara ansvarig handläggare i enskilda ärenden.

I uppdraget ingår inte heller att utföra uppgifter som innebär direkt eller indirekt myndighetsutövning mot enskilda utan omfattar enbart stöd till köparens tjänstemän.

Forum Miljö & Hälsa förbinder sig att under avtalstiden och inom de tidsramar som avtalas tillhandahålla tjänster i form av:

  • rättslig granskning av skrivelser
  • enklare informationstjänster baserat på e-post
  • att efter överenskommelser och i mån av tid besöka köparen
  • utbildning och fortbildning av anställda på förvaltningen samt av nämndledamöter etc, liksom anordnande av konferenser.

Ni betalar bara för den tid som vi arbetar med det specifika uppdraget. Med utgångspunkt i timarvodet överenskoms för varje uppdrag ett totalpris. 15 minuters inledande rådgivning för att klargöra frågeställningen är kostnadsfri.

 

Exempel på kommuner som använder tjänsten

Alvesta
Arvika
Borlänge
Ekerö
Falun
Grums
Hallstahammar
Katrineholm
Kristinehamn

Kungälv
Kävlinge
Leksand
Lindesberg
Mark
Mellerud
Miljöförbundet Blekinge Väst
Oskarshamn
Oxelösund
Sigtuna

Solna
Södertälje
Säter
Timrå
Torsås
Trelleborg
Trollhättan
Upplands-Bro
Vellinge              
Vänersborg

Vi har också assisterat bland annat Arboga, Lerum och Ronneby kommuner med frågeställningar inom miljöbalkens område.

Vi har också hjälpt olika företag med miljöjuridisk konsultation. 
Ex Björn Borg Footwear, Ansvar enligt Reach
Björkviksring, Buller  

Du har kommit till kunskapsbanken för miljötjänstemän.

FMH.SE, vilket är en förkortning av Forum Miljö & Hälsa, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor - på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Stäng det här fönster!