Kurser

Aktuella kurser

1. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen.I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare.

Nästa kurs planerar vi att hålla i Stockholm senhösten 2014

Program för senaste kursen I Stockholm den 2 oktober 2013, se program

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. Begränsat antal platser.

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


2). Tillsynsmetodik - konsten att inspektera

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom
lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn.

Kursen  Stockholm i maj 2013 blev mycket lyckad med 70 tal nöjda deltagare. Också kurserna i Hässleholm, Norrköping, Skellefteå och Sundsvall var välbesökta med många nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att genomföra på Gotland i december 2014.   

Program för kursen i Sundsvall den 14 maj  klicka här

Anmäl ditt intresse redan nu. info(at)remove-this.fmh.se 

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt, info(at)remove-this.fmh.se  Begränsat antal platser.  Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info@fmh.se.

3). Miljöbrottsprocessen i praktiken - fokus Bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 
 
Vi har genomfört en kurs i Stockholm i mars 2014 med många nöjda deltagare.

Nästa kurs kommer vi att genomföra i Hässleholm den 17 september 2014.  Program  klicka här  

Vi planerar kurser i Skellefteå och Sundsvall i november 2014. Vi planerar också en kurs i Göteborg innan årsskiftet.  

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. Begränsat antal platser. 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

4. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

Hur får du din egen stämma att höras? Hur tränar du dig för att lyssna till vad andra säger? Och hur samråder vi för att lösa tvister, fatta kloka beslut och lära av varandra?

Retorik är konsten att tala men även att reflektera över hur vi använder orden.

Du lär dig grunderna i att bli mer framgångsrik i att tala och förhandla. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du kommunicerar genom bland annat praktiska övningar som illustrerar några av följande teman: att tala inför publik, att argumentera för en åsikt, att förhandla för att lösa problem.

I denna kurs har vi utbildat mer än 400 nöjda miljöhandläggare/milöansvariga

Kursledare är den välkände professorn i retorik Lennart Hellspong som också skrivit ett antal böcker i ämnet. Han har helt nyligen kommit ut med en bok om Förhandlingsretorik som också kommer in på kursen som ett intressant moment.

Lennart ger dig personlig respons på dina tal under dagen.

Ex på kurs i Stockholm med retorik och förhandlingsretorik, se länk nedan.

Kursprogram Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla,
28 november Stockholm
(pdf)

Nästa kurs planeras ske i Stockholm senhösten 2014.

OBS! Begränsat antal platser, max 20 st. Välkommen med din intresseanmälan!

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser under 2014.  Vi har utvecklat kursen i retorik ytterligare. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik och argumentation där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under 2014.

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

5. Kommunicera miljö i teori och praktik

Kommunikation, "att tala med varandra", inom miljöområdet låter enkelt men är ofta svårt. Olika målgrupper har olika medvetenhet och kunskap i miljöfrågor. Miljöinformation är dessutom ofta komplex och något som de flesta har ett förhållningssätt till. Det handlar om värderingar, livsstil, val och vanor.

På kursen får du tips på praktiska verktyg, till exempel hur internet kan användas för en effektiv kommunikation.

På två dagar lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik att kommunicera miljö- och hälsofrågor. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll som miljötjänsteman när du kommunicerar.

Vi har fått många förfrågningar att köra kursen igen. Vi planerar att köra kursen i Stockholm under 2014.

Maila din intresseanmälan till kursen i Malmö eller om du vill att den ska hållas någon annanstans skickar du till info(at)remove-this.fmh.se.

Kursprogrammet från ett kurstillfälle i Stockholm, se nedan.

Kursprogram Kommunicera miljö i teori och praktik (pdf)


Vill du lämna intresseanmälan till någon av ovanstående kurser hör av dig till oss under adressen info(at)remove-this.fmh.se.

Kom gärna med förslag på kurser som du vill att vi skall anordna. Hör av dig till info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier.

Ämnena är aktuella, till exempel:

- Miljökommunikation i teori och praktik,
- Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen
- Miljödomstolsprocessen

- Retorik för miljöhandläggare
- Förhandlingsretorik för miljöhandläggare 
- Argumentation för miljöhandläggare

På kurserna medverkar beslutsfattare, ledande miljöhandläggare och politiker inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. 

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
Tfn 08-556 00 185
Tfx 08-556 00 184
E-post: les(at)remove-this.fmh.se