Kurser

Aktuella kurser

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Nedan finns information om följande aktuella kurser.

1. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring 

2. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

3Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

4. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera  

5. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstol 

6. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

7. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövningen


Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Miljödomstolsprocessen och argumentation
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Nästa kurs sker i Hässleholm den 18 maj 2016

Kursprogram 18 maj 2016 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


----------------------------------------------------------------------------------

2. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Nästa kurs sker i Stockholm den 26 maj 2016.  

Kursprogram 26 maj 2016. 

Vi planerar kurser i Göteborg och Hässleholm under hösten 2016

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren
Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc.

Senaste kursen den 20 maj i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar nya kurser i Stockholm, Sundsvall och Skellefteå våren 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

 

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn.

Kursen i Stockholm blev mycket lyckad med 70 tal nöjda deltagare. Också kurserna i Hässleholm, Norrköping, Skellefteå och Sundsvall var välbesökta med många nöjda handläggare.    

Program från senaste kurstillfället i december 2014 i Visby klicka här  

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen. I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att hålla i Stockholm och Falun våren 2016 


Program från senaste kurstillfället, se program

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

Hur får du din egen stämma att höras? Hur tränar du dig för att lyssna till vad andra säger? Och hur samråder vi för att lösa tvister, fatta kloka beslut och lära av varandra?

Retorik är konsten att tala men även att reflektera över hur vi använder orden.

Du lär dig grunderna i att bli mer framgångsrik i att tala och förhandla. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du kommunicerar genom bland annat praktiska övningar som illustrerar några av följande teman: att tala inför publik, att argumentera för en åsikt, att förhandla för att lösa problem.

I denna kurs har vi utbildat mer än 400 nöjda miljöhandläggare/miljöansvariga

Kursledare är den välkände professorn i retorik Lennart Hellspong som också skrivit ett antal böcker i ämnet. Han har helt nyligen kommit ut med en bok om Förhandlingsretorik som också kommer in på kursen som ett intressant moment.

Lennart ger dig personlig respons på dina tal under dagen.

Kursprogram från ett tidigare tillfälle Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla (pdf)

Nästa kurs planeras ske i Stockholm våren 2016.

OBS! Begränsat antal platser, max 20 st. Välkommen med din intresseanmälan!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörerLivsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  Man generaliserar och förenklar utan att förstå konsekvenserna. Man saknar saknar stöd i och kunskap om hur man ska göra. 

Nästa kurs sker i Göteborg i slutet av augusti/början av september. 

Senaste kursen i  Hässleholm den 11 maj 2016

Kursprogram Hässleholm 11 maj 2016


Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under 2016.

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi planerar en kurs i Miljödomstolsprocessen och argumentation under våren 2016.
Hur går prövning till i miljödomstol?
Förutom miljöbalken styrs arbetet i miljödomstolarna av lagen om domstolsärenden, rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen.
Hur hanteras miljöbalksmål i miljödomstolen?
Vad krävs av/för beslutsunderlag och hur agerar man inför domstolen? 
Vi bjuder in till en dag som fokuserar på hur prövningen går till i miljödomstolen och hur man argumenterar.

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under 2016.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst.
Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare? 
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
Tfn 08-556 00 185
070/792 56 67
E-post: les(at)remove-this.fmh.se