Kurser

Aktuella kurser

Forum Miljö & Hälsa arrangerar välbesökta och intressanta kurser och seminarier. Nedan finns information om följande aktuella kurser.

1. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation 

2. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring 

3. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

4  Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

5. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera  

6. Miljöbrottsprocessen i praktiken - vittna i domstol 

7. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

8. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

9. Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövningen


Kom gärna med förslag på ämnesområden som du skulle vilja att vi ordnar seminarier kring. Mejla till info(at)remove-this.fmh.se.

Vi planerar dessutom följande kurser, se mer info nedan:

  • Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet
  • Miljödomstolsprocessen och argumentation
  • Intervjumetodik - som du frågar får du svar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning och argumentation

Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller?

Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen. Vad gick bra och vad gick snett?

På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, 
att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man argumenterar och nå bra resultat vid en förhandling.

Nästa kurs sker i Karlstad den 29 maj 2017

Kursprogram 29 maj 2017 Karlstad 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Miljöbrott i praktiken - fokus åtalsanmälan, provtagning och bevissäkring

Forum Miljö & Hälsa har under flertal år anordnat den uppskattade kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol. Många av er på Miljökontoren har gått den kursen.

Som ett komplement till den utbildningen och efter önskemål från många miljöhandläggare kommuner och länsstyrelse så har vi tillsammans med poliser och åklagare skräddarsytt en kursdag i provtagning och bevissäkringsprocessen. Kursen är anpassad för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet".

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna i processen och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Program senaste kursen i Karlstad den 10 februari 

Kursprogram 10 februari 2017 Karlstad. 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


----------------------------------------------------------------------------------

3. Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm den 26 maj 2016.  

Kursprogram 26 maj 2016. 

Vi planerar kurser i Hässleholm och i norra Sverige våren 2017. Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren
Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc.

Senaste kursen den 20 maj i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar nya kurser i Stockholm och i norra Sverige våren 2017. Allt beror dock på hur många som visar intresse. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Tillsynsmetodik - konsten att inspektera

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?

Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande

Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. Kursen är skräddarsydd för handläggare på ett miljökontor

På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn.

Kursen i Stockholm blev mycket lyckad med 70 tal nöjda deltagare. Också kurserna i Hässleholm, Norrköping, Skellefteå och Sundsvall var välbesökta med många nöjda handläggare.    

Program från senaste kurstillfället hos Länsstyrelsen Visby klicka här  

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av miljöbalken är att många miljöhandläggare numera kallas att närvara i domstolen. Vilka förutsättningar är det som gäller? Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som vittne eller sakkunnig?

Kursen ger dig knepen att agera säkrare i miljöbrottsprocessen, hantera situationen i rätten på ett bra sätt och hur du helt enkelt blir säkrare i din roll som miljöhandläggare.

Kursen är inte bara tillämplig på 9 kap i Miljöbalken utan också straffsanktioner när det gäller täkter och 7 kap naturvårdsbiten. Även ni som arbetar med hälsoskydd, strandskydd, kulturmiljö, livsmedel och djurskydd har nytta av kursen. I denna kurs har vi utbildat hundratals nöjda handläggare. 

Nästa kurs planerar vi att hålla i Stockholm och Falun våren 2017 


Program från senaste kurstillfället, se program

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar

Kursen tar upp tillsynsfrågor kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under SLVFS 2001:30 och de som lyder under Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Utbildningen kommer ta upp mikrobiologiska och kemiska problem samt hur olika filter och reningssteg fungerar och vilken effekt de har. Vidare presenteras verktyg för att kunna göra felsökningar och utreda utbrott på mindre vattenanläggningar. 

Kursen planeras ske i Stockholm 23 maj 2017.

Program Stockholm

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla

Hur får du din egen stämma att höras? Hur tränar du dig för att lyssna till vad andra säger? Och hur samråder vi för att lösa tvister, fatta kloka beslut och lära av varandra?

Retorik är konsten att tala men även att reflektera över hur vi använder orden.

Du lär dig grunderna i att bli mer framgångsrik i att tala och förhandla. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du kommunicerar genom bland annat praktiska övningar som illustrerar några av följande teman: att tala inför publik, att argumentera för en åsikt, att förhandla för att lösa problem.

I denna kurs har vi utbildat mer än 400 nöjda miljöhandläggare/miljöansvariga

Kursledare är den välkände professorn i retorik Lennart Hellspong som också skrivit ett antal böcker i ämnet. Han har helt nyligen kommit ut med en bok om Förhandlingsretorik som också kommer in på kursen som ett intressant moment.

Lennart ger dig personlig respons på dina tal under dagen.

Kursprogram från ett tidigare tillfälle Retorik - konsten att tala, lyssna och förhandla (pdf)

Nästa kurs planeras ske i Stockholm våren 2017.

OBS! Begränsat antal platser, max 20 st. Välkommen med din intresseanmälan!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer. Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.
Man generaliserar och förenklar utan att förstå konsekvenserna. Man saknar saknar stöd i och kunskap om hur man ska göra. Kursen har varit mkt uppskattad. Över 4 på en skala mellan 1 - 5. (Mycket bra)

Nästa kurs planeras i Sundsvall den 28 april 

Kursprogram Sundsvall 

 

Vill du lämna din intresseanmälan till kursen och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har många förfrågningar att köra andra kurser, bland annat har vi utvecklat innehållet i  kursen i retorik. 

Vi planerar kurser i Förhandlingsretorik - ett verktyg i miljöarbetet där fokus mer handlar om lära, lyssna och argumentera och mindre om tal. Dessa planeras att genomföras under 2017.

De planeras att köras i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under 2017.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst.
Hur blir du en bättre intervjuare? Vilka frågor fungerar bäst?  Öppna eller slutna?
Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?
Hur lär du dig att bli en bättre lyssnare? 
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer.

Vill du lämna din intresseanmälan till kurserna och därmed påverka när och var nästa kurs äger rum, välkommen att höra av dig till oss under adress info(at)remove-this.fmh.se.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

För mer information om aktuella kurser:

Lars-Eric Sjölander
Tfn 08-556 00 185
070/792 56 67
E-post: les(at)remove-this.fmh.se