Lediga Jobb

Den som söker han finner. Det gäller bara att söka på rätt ställe! Här finns aktuell information om miljöjobb!

Industrihandläggare

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. 

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Naturvårdsverket söker nu en industrihandläggare till enheten för prövning och regelgivning 

Enheten för prövning och regelgivning hör till Genomförandeavdelningen som ska genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken följs och miljömålen nås. 

Enheten ansvarar för Naturvårdsverkets deltagande i prövningsärenden enligt miljöbalken, där vi företräder allmänna miljöintressen, samt för vårt föreskriftsarbete. Vi ger även stöd till andra avdelningar och enheter inom Naturvårdsverket. Enheten är indelad i de tre sektionerna miljöfarlig verksamhet, samhällsplanering respektive art- och områdesskydd.

Vi söker nu en industrihandläggare med teknisk eller naturvetenskaplig kompetens för att förstärka sektionen för miljöfarlig verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med prövningsärenden rörande gruvverksamhet. Det kan även bli aktuellt att delta i arbete som gäller andra branscher, samt att bistå i arbetet med vägledning och regeringsuppdrag.

Sektionen deltar också i arbetet inom EU, exempelvis vid utarbetandet av referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BAT) under industriutsläppsdirektivet, och i internationellt samarbete.

Din bakgrund
Du ska ha en relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå. Du bör ha minst 3 års erfarenhet från arbete med tillståndsprövning eller tillsyn enligt miljöbalken.

Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis länsstyrelse, kommun, central myndighet, som teknisk konsult eller från arbete med miljöfrågor i företag. Erfarenhet från gruvbranschen eller andra industriella branscher är meriterande. Du behöver ha en utvecklad förmåga att kritiskt granska omfattande dokument som rör teknik och miljöeffekter.

Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, egen drivkraft, struktur, analytiskt tänkande och kreativitet. Vi ser också gärna att du är både lyhörd och resultatinriktad. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Stockholm eller Östersund.

Mer information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Linda Nilsson. Fackliga företrädare är Anna Nordin, SACO, och Gustav Kjellander, ST. Samtliga kan nås på 
telefon 010-698 10 00.

Din ansökan
Välkommen att skicka din ansökan (personligt brev och CV) via e-post märkt med Refnr 2014.05 till Refnr2014.05@naturvardsverket.se 

Sista ansökningsdag är den 28 juli 2015.

Naturvårdsverket har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänste