Lediga Jobb

Den som söker han finner. Det gäller bara att söka på rätt ställe! Här finns aktuell information om miljöjobb!

Miljöinspektör Karlskrona

MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN söker   Karlskrona präglas av sin marina historia, vilketockså har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla ocholika former av örlogsverksamhet. UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv.Idag bevarar vi det arvet, men bygger också för framtiden. I VisionKarlskrona 2030 prioriteras fem utvecklingsområden att arbeta med denärmaste åren; attraktiv livsmiljö, snabba kommunikationer, utbildning ochkunskap, upplevelsernas Karlskrona och näringslivets Karlskrona.   Miljö- ochsamhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla ett växande Karlskronamed nya bostäder och företagsetableringar i attraktiva lägen liksom övrigamiljö- och stadsbyggnadsfrågor. Ledorden i all vår verksamhet är kreativitet, attityd, leverans, ansvar och samverkan. Vi är KALAS.  Förvaltningen består av förvaltningschef, miljöavdelning, planavdelningsamt en bygglovavdelning. Miljöavdelningen behöver stärka upp med en miljöinspektör.  Miljöinspektör  Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar under Miljö- ochsamhällsbyggnadsnämnden för miljö- och stadsbyggnadsfrågor i Karlskrona kommun.Förvaltningen expanderar och kommunen är i en expansiv och spännande fas medtillväxt. På miljöavdelningen är vi för närvarande 23 medarbetare och viarbetar med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras avfrämst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  Iarbetet som miljöinspektör kommer du att planera och genomföra tillsyn inommiljöavdelningens verksamhetsområden (främst miljöfarliga verksamheter). Iarbetet ingår även att besluta i myndighetsärenden, besvara remisser samtutföra annan ärendehantering relaterad till miljölagstiftningen. Rollen innebäratt du jobbar serviceinriktat där egenskaper som tydlighet, flexibilitet ochintegritet värdesätts.    Kvalifikationer  Vi söker dig som har högskoleexamen inom området ellerannan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig och lämplig. Erfarenhetav att arbeta inom ämnesområdet är meriterande och personlig lämplighetvärdesätter vi särskilt. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt hagod kunskap om aktuell lagstiftning. Du ska även kunna balansera dinmyndighetsutövning med en väl utvecklad serviceanda. Rollen innebär att dujobbar serviceinriktat där egenskaper som tydlighet, flexibilitet och lösningsfokusvärdesätts.   Vidare krävs B-körkort och god datorvana.   Tillträde/varaktighet   Heltid,tillsvidare med tillträde snarast.     Lön   Fast lön individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.     Kontaktperson   Miljöchef Magnus Lindoffsson tfn 0455-303143    Fackliga företrädare   SACO Anna Gustafsson 0455-303177  Vision Marie Petersson 0455-304865    Ansökan   Ansökan görs via länken nedan senast 2017-01-02  Mer information på www.karlskrona.se     Övrigt  Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekryteringför att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnarsökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuellläggning eller ålder.  Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler ochmarknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings ochrekryteringshjälp. Högskoleexamen inom området Högskoleutbildning, erfarenhet inom området är meriterande

Körkort

 B

Arbetslivserfarenhet

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör: erfarenhet efterfrågas

 

 

 

 

 

Om lön

Enl avtal Individuell lönesättning. Ange löneanspråk

Om anställningsvillkor

Heltid Dagtid Tillsvidareanställning

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Eva Magnusson Larssoneva.magnussonlarsson@karlskrona.s

 

 

Postadress

Karlskrona kommun

Hamngatan 7 B

37183 Karlskrona

Sök jobbet senast22 februari 2017